Vēlies iegūt motocikla vai auto braukšanas mācību atļauju jeb “baltās tiesības”?

csdd-eksamena-masinas
Izlasi un noskaidro vairāk par CSDD eksāmena mašīnām
November 19, 2016
labaka-autoskola-riga
Kā izvēlēties labāko autoskolu?
November 30, 2016
csdd-baltas-tiesibas

Ja vēlies iegūt braukšanas baltās tiesības ( mācību atļauja ), Tev ir jāzina šādi vecuma ierobežojumi:

 

ja vēlies iegūt atļauju mācīties vadīt motociklu, kura motora jauda ir 20-35 kW, tad Tev ir jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu (A2 kategorija);

ja vēlies iegūt atļauju mācīties vadīt motociklu, kura motora jauna ir vismaz 50 kW, tad Tev ir jābūt sasniegušam 22 gadu vecumu (A kategorija);

ja vēlies iegūt atļauju mācīties vadīt auto, Tev ir jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu (B kategorija).

 

Informācija par braukšanas mācību atļaujas izsniegšanas aizliegumiem!

 

Baltās tiesības ( mācību atļauja ) CSDD neizsniedz personām:

kurām ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, kā arī ir noteikts aizliegums tās iegūt;

kuras nav veikušas pirmreizējo, kārtējo veselības pārbaudi vai pirmstermiņa pārbaudi jeb medicīnisko komisiju, kā arī, ja ir konstatētas kādas veselības problēmas, kuru dēļ nav pieļaujama braukšanas mācību atļaujas izsniegšana;

kuras ir veikušas administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē, bet nav veikušas soda apmaksu noteiktajā termiņā;

kurai ir piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, ņemot vērā konstatēto pārkāpumu summu.

baltās tiesības mācību atļauja

 

Lai saņemtu baltās tiesības, Tev ir nepieciešams:

 

veikt transportlīdzekļu vadītājiem paredzēto veselības pārbaudi;

doties uz kādu no VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) nodaļu;

uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID);

veikt pakalpojuma apmaksu 6,16, eiro apmērā (ja pazaudēta vai nozagta ar spēkā esošu derīguma termiņu un zādzības gadījumā nav dokuments, kurš apliecina zādzības faktu – 12,32 eiro apmērā).

 

 

Baltās tiesības jeb mācību atļauja –  derīguma termiņš ir trīs gadi!

 

 

Kur veikt transportlīdzekļu vadītājiem paredzēto veselības pārbaudi?

 

Pēc Tavas izvēles pirmreizējo veselības pārbaudi var veikt Tavs ģimenes ārsts vai kādā citā ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija, kuras sastāvā ir pārbaudes veikšanai nepieciešamie speciālisti.

Arī autoskola “Eksperts” Tev piedāvā saņemt iziet medicīnisko komisiju.

 

Kā norisinās veselības pārbaude?

 

Pārbaudes laikā tiek izvērtēts Tavs veselības stāvoklis, lai pārliecinātos, ka kādas veselības problēmas neapdraud Tavas spējas vadīt transportlīdzekli.

Ja būs nepieciešams, Tavs ģimenes ātrs vai ārstu komisija Tevi nosūtīs uz papildus nepieciešamajiem izmeklējumiem.

baltās tiesības

Veicot pārbaudi, tiks aizpildīta veselības pārbaudes karte un veikts ieraksts atbilstošā reģistrā iekļaujot arī informāciju, vai Tev ir nepieciešami kādi speciāli līdzekļi vai ierīces, lai vadītu transportlīdzekli.

Piemēram, vai Tev nepieciešami redzes korekcijas līdzekļi (brilles). Pēc veselības pārbaudes veikšanas tiks sniegts atzinums par veikto pārbaudi un pārbaudes rezultāti tiks fiksēti atbilstošā sistēmā.

 

Svarīgi!

 

Pēc veselības pārbaudes veikšanas Tev netiks izsniegts dokuments, kurš apliecina, ka veselības pārbaude ir veikta.

Pēc pārbaudes veikšanas Tavam ģimenes ārstam vai ārstu komisijai divu darbadienu ir jāveic atbilstoši ieraksti sistēmā, kuru izmanto CSDD, lai Tu varētu saņemt baltās tiesības.

Lai pārliecinātos, ka minētajā sistēmā atbilstoši ieraksti ir veikti un Tu vari doties uz CSDD, lai saņemtu pakalpojumu, ieteicams izmantot CSDD e-pakalpojumus vai zvanīt uz maksas tālruni 90004099.

 

Informācijai!

 

Ārsta vai komisijas lēmumu Tu vari apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Veselības inspekcijā.

Veselības inspekcijas lēmumu mēneša laikā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

 

Esi pazaudējis iepriekš izsniegtās baltās tiesības, tās ir nozagta vai nepieciešama to maiņa?

 

Arī šādos gadījumos Tev ir jādodas uz kādu no CSDD nodaļu, lai saņemtu jaunu braukšanas mācību atļauju.

Ja nepieciešama braukšanas mācību atļaujas maiņa, tad neaizmirsti paņemt līdzi veco braukšanas mācību atļauju.

Savukārt, ja tā ir nozagta, Tev būs nepieciešams paņemt līdzi dokumentu no policijas, kurš apliecina zādzības faktu, ja iepriekš izsniegtajai apliecībai ir bijis spēkā esošs derīguma termiņš, jo tas ietekmēs pakalpojuma izmaksas, lai saņemtu jaunu braukšanas mācību atļauju.

 

Vai Tu zināji?

 

Transportlīdzekļa vadītāja tiesību iegūšanas CSDD teorētiskais un vadīšanas jeb braukšanas eksāmens tiek kārtots (ievērojot, ka vadīšanas eksāmens tiek kārtots pēc sekmīga teorētiskā eksāmena), kad ir sasniegts noteikts vecums atbilstošajai kategorijai.

Piemēram, braukšanas mācību atļauju auto vadīšanai var iegūt no 16 gadu vecuma, taču eksāmenus var kārtot, sasniedzot 18 gadu vecumu.