Ieteikumi veiksmīgam CSDD vadīšanas eksāmenam

Autoskola CredoAutoprieks salīdzīnājumā ar Eksperts
April 11, 2016
motocikla-tiesibas
Motocikla tiesības
June 7, 2016
csdd-eksamens

Šajā rakstā apskatīsim biežāk pieļautās kļūdas CSDD vadīšanas eksāmenā. Mēģināsim atrast to cēloņus un risinājumus. Autoskolas Eksperts komanda dos Tev padomus kā labāk  sagatavoties eksāmenam!

 

Visizplatītākā problēma, ar kuru ir visgrūtāk tikt galā, ir pārmērīgs stress un uztraukums. Ar to saskarās jebkurš B kategorijas eksāmena kārtotājs un tā ir ierasta parādība, taču katram jācenšas savu uztraukumu mazināt, lai tas netraucē:

atlaist sajūga pedāli,

saprast inspektora teikto,

vadīt automobili tieši tāpat kā to darīji instruktora klātbūtnē.

Uztraukuma rezultātā atklājās jaunā vadītāja neuzmanība, ko nevarētu definēt kā ceļu satiksmes noteikumu nezināšanu, bet šī neuzmanība inspektoram dod iespēju pretendenta līmeni novērtēt ar nepietiekamu vērtējumu.
Uztraukums, protams, vienmēr ietekmē pretendenta līmeni inspektora vērtējumā. CSDD vadīšanas eksāmenā inspektors neuzskaita kļūdas, bet vērtē jaunā vadītāja līmeni kopumā – viņa prasmes un iemaņas piedalīties ceļu satiksmē.

 

Bieži vien nepietiekams vērtējums tiek saņemts par ceļa nedošanu gājējiem. Ja tas nerada bīstamu situāciju ceļu satiksmē un inspektoram nav jāiejaucas vadīšanas procesā, pastāv iespēja bīstamo situāciju izbraukt atkārtoti. Ja eksāmena laikā otru reizi tiks pieļauta tāda pati kļūda, autovadītājs saņems nepietiekamu vērtējumu.

csdd eksāmens

Bīstamas situācijas, kuras ir saistītas ar ceļa nedošanu gājējiem, parasti rodas:

 

tuvojoties gājēju pārejām,

apgriežoties ceļu posmos,

nogriežoties krustojumos,

izbraucot uz ceļa no blakusteritorijas un nobraucot no ceļa uz blakusteritoriju,

izbraucot no dzīvojamās zonas.

 

 

Nepietiekamu vērtējumu CSDD eksāmenā pretendents var iegūt arī par ceļa nedošanu citiem transportlīdzekliem.

 

 

Bīstamību var radīt:

 

pretimbraucošais, kurš brauc taisni vai nogriežas pa labi,

ja pretimbraucošo kāds apdzen,

tramvajs, kas tuvojas no priekšas vai aizmugures,

pa tramvaja sliedēm no aizmugures braucošais,

no aizmugures apdzenošais.

 

Nepietiekošs vērtējums  bieži rodas:

 

Neievērojot 206. ceļa zīmi „Dodiet ceļu”.

Piemēram, nobraucot no Dienvidu tilta un braucot pa pirmo brauktuvi centra virzienā. Vietās, kur kreisajā pusē piekļaujās josla no otrās brauktuves, ir atkārtoti jādod ceļš no kreisās puses braucošajiem. Situācijai  vairākas reizes atkārtojoties nelielā ceļa posmā, inspektoram pretendenta kompetence ir viegli pārbaudāma. Lai demonstrētu savas iemaņas, jaunajam vadītājam īpaši svarīgi ir paskatīties pār plecu pat divas reizes un, ja nepieciešams, dot ceļu pa galveno ceļu braucošajiem transportlīdzekļu vadītājiem.

Neievērojot 207. ceļa zīmi „Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”.

Neievērojot 533. ceļa zīmi „Dzīvojamās zonas sākums”. Reizēm, iebraucot dzīvojamajā zonā, autovadītājs nepamana zīmi, līdz ar to turpina braukt uz 50km/h. Par cik atļautais braukšanas ātrums tiek pārkāpts par 30km/h, tiek saņēmts nepietiekams vērtējums.

Neievērojot 534. ceļa zīmi „Dzīvojamās zonas beigas”. Ik pa laikam jaunie autovadītāji nepamana dzīvojamās zonas beigas, turpinot braukt uz 20km/h. Šādā situācijā tiek kavētā satiksme, kā rezultātā var tikt saņemts nepietiekams vērtējums.

csdd eksāmens

Nereti, eksāmena pretendets aizmirst, ka joprojām turpina braukt pa vienvirziena ceļu, kā, piemēram, braucot pa vienvirziena ceļu un krustojumā taisnā virzienā šķērsojot brauktuvi, pirms kuras labajā un kreisajā pusē ir uzstādītas zīmes “Vienvirziena ceļš”.

Nepareizs stāvoklis uz vienvirziena ielas vai nepareiza apturēšanas vietas izvēle bieži vien tiek vērtēta ar nepietiekami. Parasti, šī neuzmanība rodas, domājot par vietu, kur apturēt automobili.
Ja jaunā autovadītāja neuzmanības vai nepietiekamu iemaņu rezultātā tiek traucēta satiksme, vai radītas bīstamas situācijas – eksāmena inspektoram ir tiesības pārtraukt un neieskaitīt eksāmenu. Nepietiekamu vērtējumu var saņemt arī par iebraukšanu pretējā kustības joslā vai, izbraucot no brauktuvju krustošanās vietas, uzbraucot uz apmales.

Ja tiek uzbraukts uz apmales, parasti tiek dota komanda par  līdzīga manevra veikšanu.

Vērtējumu “nepietiekmi” inspektors piešķir arī par ceļa nedošanu sabiedriskajam transportlīdzeklim, kurš apdzīvotā vietā uzsāk kustību no pieturas. Tāpēc, ja tuvojies pieturai, kurā sabiedriskais transportlīdzeklis uzņem pasažierus, samazini ātrumu tā, lai vajadzības gadījumā spētu apturēt automašīnu.

 

Pirms izbrauc uz galvenā ceļa, vienmēr kārtīgi novērtē tā transportlīdzekļa ātrumu, kuram dotajā situācijā ir priekšroka. Ja gadījumā Tavu rīcību rezultātā transportlīdzekļa vadītājs, kurš brauc pa galveno ceļu,  būs spiests samazināt  braukšanas ātrumu, par to saņemsi nepietiekamu vērtējumu. Ņem vērā to, ka ja tiks radīta bīstama situācija ceļu satiksmē vai draudi satiksmes drošībai, inspektors noteikti iejauksies automašīnas vadībā.

 

Bieži vien izbraucot uz galvenā ceļa vai nogriežoties krustojumā, topošais autovadītājs uztraukumā nepamana uzstādītās aizlieguma vai rīkojuma ceļa zīmes. Ja tā rezultātā vadītājs pārkāpj noteiktos ierobežojumus vai uzstādītās prasības, tad tiek saņemts nepietiekošs vērtējums.

 

Runājot par dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanu, parasti, tiek pieļautas divu veidu kļūdas:

 

207. ceļa zīmes “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” prasības neievērošana. Arī gadījumā, ja jaunais transportlīdzekļa vadītājs nav transportlīdzekli apturējis pilnībā – CSDD eksāmens netiek ieskaitīts.

csdd eksāmens

Tieši tāpat tiek vērtēta situācija, kad pirms dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanas kursants nepārliecinās vai netuvojas vilciens.

 

 

Tāpēc iegaumē – pārliecinies par satiksmes drošību DIVREIZ!

 

 

Ja automobilis eksāmena laikā noslāpst un tas nekavē satiksmes plūsmu, eksāmens tiek turpināts. Bet, ja tas tiek noslāpēts vairrākkārtīgi, inspektoram ir tiesības šādu situāciju vērtēt ar nepietiekami, kā rezultātā CSDD eksāmens tiek pārtraukts.

 

Atceries! Braukšanas ātruma ievērošana vai palielināšana līdz noteiktajam ierobežojumam liecinās par labām iemaņām iekļauties plūsmā un apliecinās to, ka pārvaldi automobili pārliecinoši!

 

Lai pārbaudītu vai vadītājs, kurš tikko ir pabeidzis autoskolu, ir spējīgs veikt patstāvīgu braucienu nepieļaujot pārkāpumus, inspektors ir tiesīgs dot norādījumus, kuri ir saistīti ar konkrēta virziena ieturēšanu, kā piemēram – braucot pa Dienvidu tiltu Daugavas labā krasta virzienā, inspektors varētu dot komandu „tālāk braucam Centra virzienā”, kas nozīmē to, ka kursantam būtu laicīgi jaievēro virziena rādītāju ceļa zīmes.

 

CSDD eksāmens – vērtīgi ieteikumi vadīšanas eksāmenam:

Eksāmena rezultāts ir atkarīgs ne tikai no zināšanām un praktiskās braukšanas iemaņām, kuras būsi ieguvis kādā no Rīgas autoskolām, bet arī no Tava emocionālā stāvokļa tieši pirms eksāmena. Pat ja būsi kārtīgi sagatavojies eksāmenam, pārmērīgi liels stress un uztraukums,  neliecinās par pietiekamām vai labām braukšanas iemaņām.

csdd eksāmens - mašīnas

Atceries arī to, ka ja dotā komanda nav saprotama, tu drīksti palūgt to atkārtot. Centies koncentrēties uz situācijām ceļu satiksmē un ceļa zīmem.

Ja ir saņemta komanda par braukšanas virziena maiņu, Tu drīksti nedaudz samazināt braukšanas ātrumu, lai pārdomātu veicamā manevra izpildi.

 

Ievēro secību – skatiens atpakaļskata spogulī, signāls, skatiens stūres pagriešanas virzienā un manevrs!

 

 

Nogriežoties krustojumā, vienmēr dod ceļu tiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kuriem ir priekšroka, pretējā gadījumā saņemsi nepietiekošu vērtējumu un CSDD eksāmens beigsies. Ievēro zīmes pirms krustojumiem un ceļa sākumā – vai ir uzstādīti aizliegumi, vai vienvirziena ceļa sākums.

Nogriežoties krustojumā vai izbraucot no krustojuma, kur braukšana organizēta pa loku, dod ceļu gājējiem un velosipēda vadītājiem!

Lai netiktu traucēti pārējie ceļu satiksmes dalībnieki, kuriem ir priekšroka, pirms izbraukšanas uz galvenā ceļa, veic pārdomātu un drošu manevru.

Pirms pārkārtošanās uz citu joslu, novērtē situāciju atpakaļskata spogulī. Pārliecinies vai pa to joslu, uz kuru vēlies pārkārtoties, netuvojas transportlīdzeklis, kuram Tu varētu traucēt. Pirms manevra pārliecinies vai uz brauktuves nav nepārtrauktā ceļa apzīmējuma līnija, kas aizliedz mainīt joslu.

Ja uztraukuma dēļ iebrauci joslā, no kuras aizliegts veikt inspektora uzdoto manevru, necentieties izpildīt komandu par katru cenu. Brauc tur, kur pa joslu drīkst braukt un gaidi nākošo komandu. Par šādu kļūdu tiks atzīmēta novirzīšanās no maršruta, bet braukšanas eksāmenu varēsi turpināt.

Sastrēgumu laikā, vienmēr pārliecinies par to, vai Tev pietiks vieta pēc krustojuma šķērsošanas. Ja šaubies, apturi automobili pirms krustojuma robežas un šķērso krustojumu tikai tad, kad esi pārliecināts.

Braukšanas eksāmenā nepārsniedz maksimāli atļauto braukšanas ātrumu, pretējā gadījumā saņemsi nepietiekošu vērtējumu un CSDD eksāmens beigsies. Neseko līdzi priekšā braucošo piemēram!

Veidojoties bīstamai situācijai,  samazini ātrumu tā, lai varētu automobili apturēt līdz šķērslim, gājējam vai bīstamības radītājam.

Apbrauc šķērsli tikai tad, kad esi pārliecinājies par drošību aizmugurē un sānos. Laikus ieslēdz virzienrādītāja signālu un, neradot bīstamību citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, apbrauc šķērsli.

Iesakam izbraukt vienu braukšanas nodarbību eksāmena dienā, lai visu atkārtotu un noskaņoties eksāmenam.

Ja ir iespējams, piesakies CSDD izmēģinājuma braucienam.

 

Neaizmirsti! Kad CSDD eksāmens tuvojas noslēgumam, atgriežoties iebrauc pagalmā pa nākošo iebrauktuvi nevis to pašu, kur izbrauci!