Noskaidro vairāk par pārkāpumu uzskaites jeb soda punktiem

satiksmes-drosiba
Satiksmes drošība jeb pareizs stāvoklis pie stūres
December 15, 2016
mazlietoti auto
Mazlietoti auto – to iegāde
January 9, 2017
soda punkti -eksperts

Pārkāpumu uzskaites jeb soda punkti bieži uz ceļa ir redzamas Ceļu policijas ekipāžas, kuras rūpējas, lai tiktu ievēroti noteiktie ceļu satiksmes noteikumi.

 

Nereti transportlīdzekļu vadītāji dažādu iemeslu un apstākļu dēļ šos noteikumos neievēro, tāpēc saņem pārkāpumu uzskaites jeb soda punktus. Ne vienmēr transportlīdzekļu vadītāji apzinās pārkāpumu uzskaites jeb soda punktu ietekmi uz turpmākajām iespējām vadīt transportlīdzekli, tāpēc ir būtiski būt informētiem par iespējamajiem riskiem, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem un padomātu arī par to, ka apzināta un sistemātiska ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana apdraud citus cilvēkus.

 

Esi uzmanīgs. Neapdraudi apzināti sevi un citus. Esi informēts par riskiem un informē citus.

 

Kādas ir sekas, ja saņem pārkāpumu uzskaites jeb soda punktu?

 1. Ja iegūto pārkāpumu uzskaites jeb soda punktu skaits sasniedzis 4, — rakstisku brīdinājumu;
 2. Ja iegūto pārkāpumu uzskaites jeb soda punktu skaits sasniedzis 8, — apmācības kursus (semināru) ceļu satiksmes drošības jautājumos un transportlīdzekļa drošas vadīšanas jautājumos vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības;
 3. Ja iegūto pārkāpumu uzskaites punktu skaits sasniedzis 10, transportlīdzekļa vadītājam, kura vadītāja stāžs ir mazāks par diviem gadiem, — transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz vienu gadu;
 4. Ja iegūto pārkāpumu uzskaites punktu skaits sasniedzis 12, – eksāmenu ceļu satiksmes drošības jautājumos un transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaudi;
 5. Ja iegūto pārkāpumu uzskaites punktu skaits sasniedzis 16, — transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz vienu gadu.

 

Lai noskaidrotu informāciju par saviem pārkāpumu uzskaites jeb soda punktiem, izmanto CSDD e-pakalpojumus.

 

Par kādiem pārkāpumiem piešķir pārkāpumu uzskaites jeb soda punktus?

 

soda punkti

Zemāk ir sniegta informācija par galvenajiem noteikumiem, par kuru neievērošanu tiek piešķirti pārkāpumu uzskaites jeb soda punkti, izdalot atsevišķi noteikumu nosacījumus, par kuru neievērošanu var saņemt lielāko pārkāpumu uzskaites jeb soda punktu skaitu.

 

 1. Par vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu no 0 līdz 6 punktiem;
  – Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies vai kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres – no 0 līdz 1;
  – Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, nav iegūtas profesionālo vadītāju tiesības vai ja transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli, kas neatbilst vadītāja apliecībā norādītajam ierobežojuma kodam – 3;
  – Par agresīvu braukšanu – 6.
 2. Par ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšanu no 0 līdz 8 punktiem;
  – Par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, vai par nepakļaušanos satiksmes regulētāja signālam, vai braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu – 4;
  – Par braukšanu attiecīgajā virzienā, ja luksofora papildsekcijā nav iedegts zaļās bultas signāls – 2;
  – Par nepakļaušanos tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus – 8
 3. Par braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšanu no 1 līdz 2 punktiem;
 4. Par transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšanu no 0 līdz 3 punktiem;
  – Par braukšanu pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem vai citām vietām (piemēram, pa sadalošajām joslām, ceļa nomalēm, apstādījumiem), kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai – 3
 5. Par braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošanu no 1 līdz 5 punktiem;
 6. Par apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo transportlīdzekli noteikumu pārkāpšanu no 1 līdz 6 punktiem;
 7. Par braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšanu no 0 līdz 2 punktiem;
  – Par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka – 2
 8. Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu dzīvojamā zonā no 0 līdz 2 punktiem;
  – Par ceļa nedošanu citiem satiksmes dalībniekiem, izbraucot no dzīvojamās zonas – 2
 9. Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu pie gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu apzīmētas pieturas no 0 līdz 2 punktiem;
 10. Par dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšanu no 0 līdz 6 punktiem;
 11. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē no 3 līdz 8 punktiem;
 12. Par transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumiem īpašos gadījumos no 0 līdz 8 punktiem;
  – Par ceļa nedošanu noteiktajā kārtībā operatīvajam transportlīdzeklim – 2 punkti;
  – Par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību no 0 līdz 8;
 13. Par ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšanu no 0 līdz 1 punktam;
 14. Par transportlīdzekļu vilkšanas noteikumu pārkāpšanu no 0 līdz 1 punktam;
 15. Par transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšanu no 0 līdz 2 punktiem;
 16. Par priekšrocības ceļa zīmju prasību pārkāpšanu no 0 līdz 2 punktiem;
 17. Par aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšanu no 0 līdz 2 punktiem;
 18. Par rīkojuma ceļa zīmju prasību pārkāpšanu no 0 līdz 3 punktiem;
 19. Par norādījuma ceļa zīmju prasību pārkāpšanu – 1 punkts;
 20. Par ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšanu no 0 līdz 2 punktiem;
 21. Par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu no 0 līdz 2 punktiem.

 

soda-punkti-autoskola-eksperts

Atceries!

Reģistrētos pārkāpumu uzskaites jeb soda punktus dzēš šādos gadījumos:

 1. Ja no dienas, kad reģistrēti pārkāpumu uzskaites jeb soda punkti, ir pagājuši 5 gadi un pārkāpumu uzskaites punkti reģistrēti par tādiem administratīvajiem pārkāpumiem, par kuriem piešķir 8 pārkāpumu uzskaites punktus;
 2. Ja no dienas, kad reģistrēti pārkāpumu uzskaites jeb soda punkti, ir pagājuši 2 gadi un pārkāpumu uzskaites punkti reģistrēti par visiem pārējiem administratīvajiem pārkāpumiem vai par piemērotā ietekmēšanas līdzekļa prasību neizpildīšanu.

 

Uzmanību!

Būtiski ir atcerēties, ka pārkāpumu uzskaites jeb soda punktiem tiek attiecīgi piemērots arī naudas sods. Nauda sodu apmaksa ir jāveic norādītajā termiņā, jo pretējā gadījumā Tev tiks aizliegts izsniegt transportlīdzekļa vadītāja apliecību, veikt transportlīdzekļa tehnisko apskati un reģistrēt to. Informācija par naudas soda nomaksu ir redzama CSDD datu bāzē. Lai noskaidrotu informāciju par saviem nauda sodiem, izmanto CSDD e-pakalpojumus.