CSDD vadīšanas eksāmens un pieteikšanās eksāmenam

regress atlīdzība
OTCA – atlīdzība vai regress
March 9, 2017
medicīniskā komisija - raksts
Kā zināt vai medicīniskā izziņa ir derīga?
March 24, 2017

Izlasot šo rakstu, uzzināsi kā pieteikties CSDD vadīšanas eksāmenam, kā arī noskaidrosi vērtīgas niases par vadīšanas eksāmena norisi. Gūsi iesaktu vadīšanas eksāmena vērtēšanā.

 

Pieteikšanās vieglā automobiļa vadīšanas eksāmenam ir obligāta, tā iespējama:

 • pretendentam ierodoties  ērtākajā CSDD nodaļā;
 • izmantojot  E-pakalpojumu;
 • ar autoskolas starpniecību;
 • vai zvanot pa tālr.  + 371 670 257 77

 

Lai pieteiktos uz vadīšanas eksāmenu, papildus dokumenti nav jāiesniedz.

Par neierašanos uz eksāmenu lūgums paziņot ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā. Atteikt eksāmenu var, piezvanot pa tālruni, personīgi ierodoties CSDD nodaļā vai izmantojot E-pakalpojumu, anulējot reģistrēto pieteikumu. Neatsakot eksāmenu un neierodoties uz to, tas jāapmaksā pilnā apmērā.

 

csdd-vadisanas-eksamens

Vadīšanas eksāmena norise

 

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts, lai pārbaudītu pretendenta braukšanas iemaņas un prasmi iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudot sevi un pārējos satiksmes dalībniekus.
Vadīšanas eksāmens jākārto ar CSDD mašīnas, kas aprīkots ar mehānisko pārnesumkārbu.
Vadīšanas eksāmenu iespējams kārtot arī ar automobili, kurš aprīkots ar automātisko pārnesumkārbu. Šādā gadījumā pēc CSDD eksāmenu nokārtošanas vadītājs saņems B kategorijas vadītāja apliecību ar 78.ierobežojumu kodu, kas dos tiesības vadīt transportlīdzekli tikai ar automātisko pārnesumkārbu.

 

Ja šis vadītājs vēlāk vēlēsies iegūt tiesības braukt arī ar automobili, kurš aprīkots ar mehānisko pārnesumkārbu, tad CSDD būs jānokārto braukšanas eksāmens ar mehānisko pārnesumkārbu (bez autoskolas kursu apmeklēšanas) un jāapmaina vadītāja apliecība.

 

Lai pierastu pie transportlīdzekļa, pretendentam ir iespēja veikt 5 minūšu izmēģinājuma braucienu un eksāmena laukumā pēc izvēles izpildīt vienu figūru. Šī brauciena laikā inspektors neveic eksāmena vērtēšanu. Pretendentam ir tiesības atteikties no izmēģinājuma brauciena.

Eksāmena automobili, izvēles figūras, kā arī CSDD inspektoru, pie kura pretendentam jākārto šis eksāmens, nosaka speciāla datorprogramma.

 

csdd vadīšanas eksāmens

 

 

Vadīšanas eksāmena vērtējuma apraksts

 

Vadīšanas eksāmenu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai pretendents kārto patstāvīgi ar CSDD īpašumā (turējumā) esošu transportlīdzekli.

Vadīšanas eksāmena laikā pretendents jau ir transportlīdzekļa vadītājs!

Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trijos posmos.

 

 

I posms.

Vispirms notiek sagatavošanās braukšanas uzsākšanai un zināšanu pārbaude par transportlīdzekli.

 

CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi pārbaudīt automobili, lūdzot veikt vienu no sekojošajām pārbaudēm:

 

 • noteikt, vai automobilis ir aprīkots ar ziemas vai vasaras riepām un paskaidrot riepu ekspluatācijas īpatnības;
 • paskaidrot, kā pārbaudīt un kādam ir jābūt gaisa spiedienam riepās;
 • paskaidrot riteņa maiņas gadījumā veicamo darbu secību un drošības pasākumus;
 • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzesēšanas sistēmā;
 • paskaidrot, kā pārbaudīt eļļas līmeni motora karterī;
 • pārbaudīt šķidruma līmeni logu mazgātāju tvertnē un ieslēgt stikla tīrītājus dažādos režīmos;
 • ieslēgt ārējās apgaismes ierīces vai avārijas gaismas signalizāciju;
 • norādīt kontroles mēraparātu panelī nepietiekama bremžu šķidruma līmeņa un nepietiekama eļļas spiediena signālspuldzes un paskaidrot to nozīmi.

 

 

II posms.
Figūru izpilde

 

B kategorijai – braukšana atpakaļgaitā taisni vai nogriešanās atpakaļgaitā, apgriešanās braukšanai pretējā virzienā, transportlīdzekļa novietošana stāvvietā un braukšanas uzsākšana no stāvvietas, bremzēšana, precīzi apstājoties. Jāizpilda vismaz divas figūras, tai skaitā vienu atpakaļgaitā.
Pretendentam figūru laukumā jāievēro ceļu satiksmes drošības prasības, patstāvīgi jākontrolē transportlīdzeklis, nedrīkst aizskart citu figūru elementus, nedrīkst bojāt transportlīdzekli vai tā mehānismus. Ja pretendenta kompetences līmenis nav pietiekams, kā rezultātā netiek ievērota kāda no iepriekšminētām prasībām, eksāmens tiek pārtraukts un rezultāts ir „nepietiekami”.

 

Figūras izpildes mēģinājums tiek uzskatīts par izpildītu, ja pretendents raiti un bez kavēšanās izpilda figūru un ievēro šādus nosacījumus:

 

Stāvvieta paralēli braukšanas virzienam, izmantojot atpakaļgaitu:

 • netiek aizskarti figūras elementi;
 • neuzbrauc uz stāvvietas ierobežojošās apmales vai tā aizvietojošā;
  elementa tā, ka ritenis atraujas no ceļa virsmas;
 • iebrauc stāvvietā tā, lai transportlīdzekļa kreisā sāna elementi (t.sk.spogulis) atrodas figūras noteiktajās robežās;
 • iebrauc stāvvietā ar ne vairāk, kā vienu kustību atpakaļgaitā;
 • izbrauc no stāvvietas ar ne vairāk, kā vienu kustību uz priekšu.

 

Kases automāts:

 • ar transportlīdzekli netiek aizskarti figūras elementi;
 • neuzbrauc apmalei vai elementam, kas to aizvieto;
 • pieskaras ar roku kases automāta aizvietojošajam elementam neatraujoties no sēdekļa;
 • pie figūras piebrauc ar vienu kustību uz priekšu.

 

Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā:

 • netiek aizskarti figūras elementi;
 • veicot apgriešanos, neizbrauc no figūras robežām;
 • veic apgriešanos ar ne vairāk, kā vienu kustību atpakaļgaitā.

 

Iebraukšana gabarītvārtos:

 • netiek aizskarti figūras elementi;
 • figūras izpildīšanas laikā transportlīdzekļa vai transportlīdzekļa sastāva gabarīti atrodas figūras robežās;
 • ar B kategoriju transportlīdzekļiem figūru izpilda ne vairāk, kā ar vienu kustību atpakaļgaitā.

 

Braukšanas uzsākšana augšupceļā:

 • kustība augšupceļā tiek uzsākta, nenoslāpējot transportlīdzekli;
 • nepieļauj automobiļa nekontrolētu atripošanu, uzsākot kustību augšupceļā;
 • transportlīdzekļa noturēšanai slīpumā neizmanto darba bremzi;
 • kontrolē transportlīdzekli, nepieļauj riteņu buksēšanu, savlaicīgi atbrīvo stāvbremzi.

 

CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi un iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot figūras “stāvvieta paralēli braukšanas virzienam”, kā arī vienu no šādām figūrām, ko izvēlas datorprogramma:

 • kases aparāts;
 • apgriešanās braukšanai pretējā virzienā;
 • iebraukšana gabarītvārtos;
 • braukšanas uzsākšana augšupceļā.

Ja pretendents ar otro mēģinājumu neizpilda figūru vai ar savu darbību rada tiešus draudus satiksmes drošībai, tad eksāmens nav nokārtots.

 

 

 

III posms.
Braukšanā ceļu satiksmē, vērtējamās kompetences un vērtējuma apraksts.

 

B kategorijai braukšana ceļu satiksmē nozīmē braukšanu dažādās ceļu satiksmes situācijās, tai skaitā braukšanas uzsākšana, taisnvirziena braukšana, samainīšanās ar pretimbraucošiem transportlīdzekļiem, braukšana ceļa līkumos, krustojumu pārbraukšana, braukšanas virziena maiņa, ieskrējiena un bremzēšanas joslu izmantošana, apdzīšana un apbraukšana, dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana, braukšana gar sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturām, gājēju pārejas šķērsošana, joslu maiņa, gari augšupceļi, gari lejupceļi un braukšanas pabeigšana.

Droša, ekonomiska un videi draudzīga vadīšana, lai garantētu drošību un samazinātu degvielas patēriņu un emisijas, t.sk. paātrinājuma vai braukšanas ātruma samazināšanas laikā un braucot kalnā vai no kalna, ja nepieciešams, pārnesumu izvēloties manuāli.
Vadīšanas eksāmenu ceļu satiksmē kārto maršrutā, kas ietver dažādas sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotās vietās, kā arī ceļus, uz kuriem atļautais braukšanas ātrums ir vismaz 90 km/h
Rīkojumus par braukšanas virzienu maršrutā pretendentam dod inspektors. Ja nepieciešams, pēc pretendenta lūguma, inspektors rīkojumus atkārto.
Veicot braukšanas eksāmenu ceļu satiksmē, instruktors vadīšanas eksāmenā nepiedalās, inspektors atbilstoši šajā reglamentā noteiktajiem kritērijiem vērtē pretendenta kompetenci piedalīties ceļu satiksmē.
Pretendentam eksāmena laikā ir patstāvīgi jāvada transportlīdzeklis ceļu satiksmē. Ja inspektors ir spiests iejaukties transportlīdzekļa vadīšanā, lai novērstu satiksmei bīstamu situāciju, eksāmens netiek ieskaitīts un vērtējums ir „nepietiekami”.