Medicīniskā izziņa autovadītājiem

Izej medicīnisko komisiju autoskolā Eksperts tikai 10 minūšu laikā.

Medicīniskā izziņa autovadītājiem

Pirmreizējās vai kārtējās veselības pārbaudes laikā ārsts vai ārstu komisija:

izvērtē transportlīdzekļa vadītāja vai pretendenta veselības stāvokli un medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai;

aizpilda transportlīdzekļa vadītāja vai pretendenta veselības pārbaudes karti;

izdara transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā attiecīgu atzīmi, ja transportlīdzekļa vadītājam vai pretendentam nepieciešami redzes korekcijas vai aizsardzības līdzekļi, dzirdes palīgierīces, locekļu protēzes vai ortozes, kā arī pielāgots transportlīdzeklis.

Ārsts divu darbdienu laikā pēc veselības pārbaudes atzinumu par transportlīdzekļa vadītāja vai pretendenta pirmreizējā vai kārtējā veselības pārbaudē konstatētajiem faktiem ievada transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā.